Miško seserys

Teatro “Labas” kūrėjos Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė 2020 m. sausio mėn. pristato premjerą “Miško seserys”.
Šviesus, kartais juokingas, linksmas, kartais graudus ir tragiškas pasakojimas žiūrovą nuves į Dzūkijos kraštą 1944 – 1953 metais ir atvers stiprius ir ryžtingus Lietuvos moterų portretus pasipriešinimo kovų fone.
“Partizaninė kova, kurios dvasia buvo gyva visus sovietinės okupacijos metus nebūtų tokia kokia buvo be šalia veikusių ryšininkių, motinų, seserų, mylimųjų besąlygiško atsidavimo ir pagalbos. Jų dėka, partizaninė kova Dzūkijoje turėjo išskirtinių bruožų – ištisi kaimai slėpė, maitino, rengė, gydė partizanus, o išdavysčių, ypač pirmaisiais metais, būdavo labai mažai. Bene brangiausias miško brolių ir seserų palikimas – dainos. Per jas galima atsekti visą pasipriešinimo istoriją – kiekvieną mūšį, kiekvieną netektį, kiekvieną viltį ir meilę” – pasakoja Vitalija Mockevičiūtė.
Spektaklį apie devynerius dramatiškus rezistencinių kovų metus, menininkės kuria kartu su folkloro muzikantais Dariumi Mockevičiumi ir Pauliumi Kovalenko. Scenoje skambės jau benysktantis Dzūkijos apeiginės tautosakos žanras – gyvai atliekamos partizanų dainos dzūkiška tarme. Moterų istorijos bus pagyvinamos ekrane pasirodančiais gyvais to meto liudininkių išgyvenimais ir atsiminimais. Jautrius video pasakojimus užfiksuoti padėjo Agnė Marcinkevičiūtė.
“Miško seserys” – spektaklis apie kilnias moteris, kurios nepabūgosios sunkios buities, kankinimų ir nuožmios kovos taisyklių, su didžiausiu atsidavimu, meile ir tikėjimu statė mūsų laisvės pamatus.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba
Vizualikoje naudojama nosinaitė – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro eksponatas, saugojimo vieta – Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.